Długosiodło

Przepustowość: 500m3/d
Oczyszczalnia modernizowana z SBR o przepustowosci 100 m3/d. Wykorzystano istniejące zbiorniki, dobudowano osadnik wtórny. Oczyszczalnia pozbawiona jest trzeciego stopnia oczyszczania (laguny hydroponicznej).

© 2005-2006 All Rights Reserved.WBWW-BIOPAX sp. z o.o.