HISTORIA

Korzenie firmy WBWW - BIOPAX sięgają lat osiemdziesiątych. Wtedy to dr Jerzy Wysocki, Krzysztof Biernat, wraz z innymi osobami zainteresowanymi ochroną środowiska założyli firmę "Biotechnika Sp. z o.o." , z której w 1991 wyłoniła się "Eko-Aqua s.c.". W 2001 roku przekształciła się ona w "BIOPAX-WBWW Sp. z o.o.", a następnie w 2005r. w "WBWW - BIOPAX" sp. z o. o. funkcjonującą w obecnym kształcie.

STRUKTURA FIRMY

Prezes - Bartłomiej JERZY
Zadania:
- ogólny nadzór i koordynacja
- negocjacje kontraktów i umów (zespół administracji i zarządzania,)
Pełnomocnik Zarządu - Główny Technolog dr inż. Jerzy Wysocki Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - specjalność: budownictwo wodne. Członek Mazowieckiej Okręgowej izby Inżynierów Budownistwa o numerze ewidencyjnym:MAZ/WM/0866/04
Zadania:
- nadzór nad pracami badawczymi (zespół do spraw projektów i wdrożeń)
- nadzory autorskie
Pełnomocnik Zarządu - Technolog mgr inż. Janusz JERZY
Zadania:
- ogólny nadzór i koordynacja
- kierowanie zespołem projektowym
- negocjacje kontraktów i umów (zespół administracji i zarządzania,)
- rozruchy technologiczne
Pełnomocnik Zarządu - Technolog Krzysztof Biernat
Zadania:
- kierownictwo zakładem zajmującym się wytwarzaniem urządzeń (produkcja)
- kierowanie zespołem montażowym
- rozruchy techniczne

Pracownicy zespołu badawczego firmy Biopax są współtwórcami kilkunastu opatentowanych rozwiązań technicznych w zakresie oczyszczania ścieków i rekultywacji wód.

© 2005-2006 All Rights Reserved.WBWW-BIOPAX sp. z o.o.